Зоран Антић
Председник КУД-а
Мирко Амановић
Секретар КУД-а
Зоран Пилиповић
Жућа
Уметнички руководилац првог ансамбла
Миленко Кузмановић
Економ, уметнички руководилац ансамбла ветерана
Теодора Игњић
Уметнички руководилац омладинског и дечијег ансамбла
Илија Павловић
Шеф оркестра
Марија Лукић
Уметнички руководилац секције шпанских игара