У свом саставу КУД "Никола Тесла" има следеће секције:

 • Ансамбли народних игара
  • Први (извођачки) ансамбл
  • Други (припремни) ансамбл
  • Омладински ансамбл
  • Дечији ансамбл
  • Ансамбл ветерана
 • Певачка група
  • Женска певачка група
  • Мушка певачка група
 • Народни оркестар
 • Секција шпанских игара
 • Књижевни клуб
 • Ликовна секција