Горан Манојловић
Председник КУД-а
Мирко Амановић
Секретар КУД-а
Нусрет Личина
Уметнички руководилац првог ансамбла
Миленко Кузмановић
Економ, уметнички руководилац ансамбла ветерана
Марија Аризановић
Уметнички руководилац припремног ансамбла
Драгана Аризановић
Уметнички руководилац омладинског ансамбла
Тијана Трифунац
Уметнички руководилац дечијег ансамбла
Драган Јовановски
Шеф оркестра
Марија Лукић
Уметнички руководилац секције шпанских игара